คลิ๊กตรงนี้เลยจ้า

ในอนาคตอันใกล้นี้ สอ.นย.
มีโครงการนำนวัฒกรรมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัยมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในด้านของการบริการจัดการ ด้านการให้บริการสมาชิกอย่างทั่วถึงท่านอยากทราบว่าคืออะไร

คลิ๊กทางนี้เลยครับผม!!!!

 

 

วันนี้: 359 คน
ทั้งหมด: 106519 คน

 
 
 
 การรายงานข้อมูลทางการเงินเพื่อติดตามคุณภาพและสถานะสินทรัพย์/หนี้สินของสหกรณ์
โดย: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2017-08-15 13:36:26
 รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ
โดย: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2017-08-10 15:25:41
 เพิ่มวงเงินให้กู้เพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืมสถาบันการเงินภายนอก
โดย: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2017-08-10 14:56:05
 ประกาศ สส.ชสอ. เรื่อง การเปิดรับสมัครสมาชิก รอบ 9/2560
โดย: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2017-07-06 15:12:47
 ประกาศ สอ.นย. เรื่องการจ่ายเงินปันผลแลเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2560
โดย: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2017-06-26 11:07:52
 ประกาศ สสอท. เรื่อง การเปิดรับสมัครสมาชิก รอบ 5/2560
โดย: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2017-06-21 11:03:39
 ประกาศ สอ.นย. เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกดีเด่น ประจำปี 2560
โดย: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2017-06-16 11:42:52
 ขอปิดทำการครึ่งวันในวันพุธที่ 28 มิ.ย.2560 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1200
โดย: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2017-06-15 10:30:29
 การจ่ายเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2560
โดย: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2017-06-15 10:27:15
 ประกาศ สส.ชสอ. เรื่อง การเปิดรับสมัครสมาชิกกรณ๊พิเศษเพิ่มเติม (ประเภทสมทบ)
โดย: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2017-06-12 11:09:55
 
 

 
   
 
สอ.นย. จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ มอบให้ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ วงเงิน 30,000 บาท
 
   
 
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี
 
   
 
มอบเงินทุนสาธารณประโยชน์
 
   
 
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน ครั้งที่ 7/2560
 
   
 
คณะกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ทหารเรือตรวจเยี่ยม สอ.นย.
 
   
 
โครงการส่งเสริมหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2560
 
   
 
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน ครั้งที่ 6/2560
 
   
 
พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 60
 
   
 
มอบเงินชมรมภริยา นย.
 
   
 
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน ครั้งที่ 5/2560

 
 
   
00553  ต้องการคนค้ำประกัน ติดต่อ0641865199  (0/23) สมควร กล่ำเดช 19 ส.ค. 2560
00552  ผมต้องการคนค้ำ 1 คน วงเงินค้ำ 570,000 ผมค้ำคืนได้ครับ  (0/29) คมกฤช เนาวรัตน์ 18 ส.ค. 2560
00551  ต้องการคนค้ำประกัน  (1/57) สมควร กล่ำเดช 11 ส.ค. 2560
00550    (0/16) สมจิตร์ อนุชน 10 ส.ค. 2560
00549  หาคนค้ำด่วน ต้องการยอดค้ำ454000บาทค้ำคืนได้550000รายละเ...  (0/62) วันชัย ไชยวรรณ 06 ส.ค. 2560
00548  ต้องการเปลี่ยนคนค้ำเพราะคนค้ำอายุราชการเหลือน้อย  (1/74) อรรถชัย สงฆ์วัฒนะ 04 ส.ค. 2560
00547  ต้องการเปลี่ยนคนค้ำเพราะคนค้ำอายุราชการเหลือน้อย  (0/38) อรรถชัย สงฆ์วัฒนะ 04 ส.ค. 2560
00546  ต้องการหาคนค้ำ สอ.นย. (เพื่อเปลี่ยนคนค้ำครับ) 080-54884...  (1/52) สุริยา เจียมบุษย์ 04 ส.ค. 2560
00545  น้องเพชร นย.53 ทร.51.ติดต่อกลับหาพี่ พ.จ.อ.วันชัย ด้วยค...  (0/62) วันชัย ไชยวรรณ 03 ส.ค. 2560
00544  ต้องการคนค้ำ 1 คน วงเงิน ไม่เกิน450,000 สามารถค้ำคืนได้...  (0/68) ศรายุธ เลิศเรือนแก้ว 01 ส.ค. 2560
00543  สมุดบัญชีเงินฝากหาย  (1/80) ชาญณรงค์ เกิดแพร 25 ก.ค. 2560
00542  เงินกู้พิเศษเพื่อการสงเคราะห์  (1/152) อนุรักษ์ อัศยเผ่า 18 ก.ค. 2560
00541  อยากให้ สอ.นย.มีแอปพลิเคชั่น  (1/124) ณรงค์ศักดิ์ เอกนาสิงห์ 12 ก.ค. 2560
00540  ต้องการคนค้ำค้ำคืนได้ครับยอดไม่สูงครับ  (1/122) วันชัย ไชยวรรณ 11 ก.ค. 2560
00539  ตัดเงินเดือนเข้าบัญชีเงินฝาก  (2/197) ไชยา หงษ์เกิด 06 ก.ค. 2560
00538  เปลี่ยนคนค้ำใหม่ ต้องรอผลการประชุมก่อนหรือไม่คับ หรือ ย...  (2/142) อาทิตย์ อาจหาญ 01 ก.ค. 2560
00537  การผ่อนเงินกุ้  (1/229) เจษฏาภรณ์ เนคะมัชชะ 28 มิ.ย. 2560
00536  ต้องการคนค้ำ 1 คน และสามารถค้ำคืนได้  (1/167) สุริยา เพ็งเขียว 27 มิ.ย. 2560
00535  ขออนุญาตสอบถามเรื่อง สสอท  (1/161) ประภาส ถ้วยทอง 26 มิ.ย. 2560
00534  กู้สามัญ  (3/296) บุญสถิตย์ โกทัณฑ์ 25 มิ.ย. 2560
   
 

เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
  ลืมรหัสผ่าน
 
  กู้สามัญ 7.25
  กู้ฉุกเฉิน 7.25
  กู้เพื่อซื้ออาวุธปืน 7.25
  กู้เพื่อติดแก๊ส 6.25
  กู้ซื้อคอมพิวเตอร์ 6.25
  กู้ซื้อรถจักรยาน 6.25
  กู้เพื่อการศึกษา 6.25
  กู้ช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน
  (รวมหนี้)
6.25
  กู้ช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน
  (ไม่รวมหนี้)
5.25
 กู้เพื่อการเคหะฯ 5.75

 

  ออมทรัพย์สินทวี 2.50
  ออมทรัพย์ /
  ออมทรัพย์พิเศษ
3.75
 ออมทรัพย์มั่นคง 3 3.00
 ออมทรัพย์พิเศษเพิ่มพูน 3 4.25
  ออมทรัพย์สหกรณ์อื่น 1.50
  ประจำ 48 เดือน  
  สหกรณ์อื่น        
1.50

 

 

 

 

 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน   จำกัด 2509 ม.1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 Tel : 038-308309

ภายใน โทร.61047-8  Mobile :   086-367-1191 (ธุรการ), 062-851-2705 (ทะเบียนหุ้น), 062-851-2704 (สินเชื่อ) 

Fax : 038-308309 E-mail : thaimarinecoop@gmail.com  facebook : www.facebook.com/marinecoop1

Software Development By SO-AT