หักชำระเงินกู้รายเดือน
Posted: ภูริภัทร์ จันทร Date: 2020-06-14 21:18:15
   
  อยากทราบว่าถ้าเรามีเงินอยากส่งชำระค่างวดนอกเหนือที่หักจากสลิปเงินเดือนเพื่อที่จะได้หมดหนี้ไวๆเราสามารถทำได้ไหมครับแล้วยอดที่หักรายเดือนจะลดต้นลดดอกไหมครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2020-06-15 09:55:15
 
 
  1.ได้ครับ 2.ใช่ครับ ลดต้น ลดดอก (เมื่อต้นลด ดอกในแต่ละเดือนจะลดลงเพราะดอกคิดตามเงินต้นคงเหลือ ทำให้กลายเป็นเงินต้นที่เพิ่มขึ้น) การนำเงินมาโปะจึงทำให้เงินต้นลดลงมากกว่าที่ผ่อนชำระเป็นงวดตามปกติ ดังนั้น สมาชิกก็จะผ่อนชำระหนี้หมดก่อนกำหนด ทั้งนี้ ตัวแปรคือัตราดอกเบี้ยที่อาจปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงด้วยครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ