ขอเพิ่มหุ่นสมาชิกสมทบ
Posted: สิริพจน์ ศรีทองอินทร์ Date: 2014-03-03 16:31:50
   
  บุตรของผมเป็นสมาชิกสมทบอยู่ จะเพิ่มหุ่นได้หรือไม่ครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2014-03-04 09:55:03
 
 
  สมาชิกสมทบถือหุ้นได้สูงสุด 50,000 บาท หากยังถือหุ้นไม่เต็มตามจำนวนที่กำหนด ท่านสมารถมาขอซื้อหุ้นเพิ่มได้ตลอดเวลาครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ