สามารถนำเบี้ยประกันชีวิตที่ทำกับกับบริษัทประกันในกู้เงิน สอ.นย. มาลดหยอนภาษีได้หรือเปล่า
Posted: รัศมี แสนโคตร Date: 2020-03-16 20:58:23
   
  สามารถนำเบี้ยประกันชีวิตที่ทำกับกับบริษัทประกันในกู้เงิน สอ.นย. มาลดหยอนภาษีได้หรือเปล่า ถ้าได้จะต้องทำอย่างไร ครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2020-03-17 08:27:09
 
 
  ถ้าระยะเวลาเอาประกันตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปสามารถนำยอดเงินค่าเบี้ยประกันนั้นไปขอลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ โดยสมาชิกขอหนังสือรับรองกับตัวแทน บ.ประกันชีวิตครับ แต่โดยปกติบริษัทจะต้องจัดส่งให้สมาชิกตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ