การกู้
Posted: ศิริพันธ์ บุนนาค Date: 2014-02-03 09:51:45
   
  กู้สามัญต้งชำระกี่งวดครับถ กู้ได้อีก 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2014-02-04 11:24:45
 
 
  ต้องผ่อนมาแล้ว 18 งวดครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ไพศาล นาคงาม  2014-04-30 12:07:38
 
 
  ทำไมปัจจุบันจึงกู้ยากมากครับ จนท.ที่เป็นทหาร นย.ไปไหนกันหมด มีแต่บุคคลภายนอกมาแทน ตอนนี้เราเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ นย.หรือเป็น ธนาคารทั่วไปแล้วครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2014-04-30 14:03:21
 
 
  ตอบคำถามท่านสมาชิกครับ ขอแยกเป็นประเด็นนะครับ 1.การให้กู้ของ สอ.นย.จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ครับ ถ้าสมาชิกมีคุณสมบัติครบถ้วน วัตถุประสงค์การกู้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ สิทธิการกู้เช่นเงินได้รายเดือนคงเหลือเพียงพอ มีคนค้ำประกันครบ มีหลักประกันเสริมตามหลักเกณฑ์ ทุกท่านก็จะได้รับการอนุมัติให้กู้โดยไม่มีข้อแม้แต่อย่างใดครับ 2.ประเด็นบุคคลภายนอกเข้ามาเป็นสมาชิก สอ.นย.นั้นเป็นไปตามหลักการดำเนินงานของสหกรณ์ที่ต้องเปิดกว้างให้แก่ทุกคนที่ประสงค์จะเป็นสมาชิก เมื่อเข้ามาเป็นสมาชิกแล้วทุกคนจะได้สิทธิในฐานะสมาชิก หรือสมาชิกสมทบอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งสิทธิการออม สิทธิการกู้เงิน ในส่วนของบุคคลภายนอกที่มาสมัครนั้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสมาชิกเพื่อวัตถุประสงค์ในการออมเป็นหลัก ซึ่งก็มีประโยชน์ในแง่ที่ทำให้ สอ.นย.มีทุนดำเนินงานเพิ่มขึ้น และสามารถนำเงินเหล่านั้นมาให้สมาชิกคนอื่นที่เดือดร้อนจำเป็นกู้ยืมไปใช้จ่ายได้ ส่วนการกู้เงินนั้นสมาชิกภายนอกก็มีสิทธิกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินค่าหุ้นกับเงินฝากที่มีอยู่ในสหกรณ์เท่านั้น (กู้เงินตัวเอง) ดังนั้นการที่มีสมาชิกภายนอกมากจึงไม่มีผลกระทบกับสมาชิกภายในเพราะเขาไม่ได้มาแย่งคิวเงินกู้ของท่านสมาชิกแต่อย่างใดครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2014-04-30 14:05:49
 
 
  สำหรับ จนท.ให้บริการนั้น ไม่ว่าจะเป็น จนท.ที่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างที่มาจากบุคคลภายนอก ขอยืนยันว่าทุกคนเต็มใจให้บริการครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ