ไม่มีหนี้สินกับสอ.นย.ไม่มีภาระการค้ำจะเพิ่มหุ้นเกิน1ใน4 ของรายรับได้หรือไม่
Posted: หัสนะ ดวงนภา Date: 2020-01-02 18:03:21
   
  
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2020-01-03 08:01:54
 
 
  สมาชิกสามัญถือหุ้นสูงสุดได้ไม่เกิน 1/4 ของเงินได้รายเดือนครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ