สอบถามเรื่องการกู้เงิน
Posted: ชูชีพ พิพัฒน์ Date: 2019-11-13 19:36:30
   
  อยากทราบว่าถ้าสมาชิกงดส่งค่าหุ้น จะมีสิทธิกู้เงินได้หรือปล่าว โดยใช้หุ้นค้ำประกัน 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2019-11-22 09:40:07
 
 
  สมาชิกต้องเขียนคำร้องขอส่งเงินค่าหุ้นใหม่ พร้อมกับมีสิทธิขอกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินค่าหุ้นและหรือเงินฝากที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ ทั้งนี้การกู้เงินไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน ไม่ต้องทำประกันชีวิตและไม่จำกัดอายุ โดยสามารถผ่อนชำระได้สูงสุด 180 งวด


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ชูชีพ พิพัฒน์  2019-11-22 10:21:05
 
 
  สอบถามเพิ่มเติมครับ กรณีเกษียณอายุแล้ว ยังต้องส่งค่าหุ้นอีกหรือไม่ และถ้าไม่ได้ส่งค่าหุ้น มีสิทธิกู้ได้หรือปล่าว หลังเกษียณแล้ว


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :พรทิพย์ สีใส  2019-11-22 11:10:13
 
 
  สมาชิกที่เกษียณอายุราชการแล้ว สามารถงดส่งเงินค่าหุ้นกับ สอ.นย.ได้ค่ะ ถ้าสมาชิกส่งเงินค่าหุ้นกับ สอ.นย.มาแล้ว 120 งวด หรือมีเงินค่าหุ้นกับ สอ.นย.ไม่น้อยกว่า 200,000 บาท โดยสมาชิกต้องไม่มีหนี้สินกับ สอ.นย.และไม่มีภาระค้ำประกันสมาชิกท่านอื่นค่ะ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ