ทุนการศึกษาบุตร
Posted: ชาตรี สุยะคต Date: 2019-08-13 09:28:35
   
  พลาดการขอทุนให้บุตรมาสามปีแล้ว ไม่ได้รับข่าวเลย เรื่องไม่ถึง มาอยู่ที่ บก.นรข (นครพนม) 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2019-08-13 09:39:47
 
 
  ปัจจุบัน สมาชิกควรเน้นติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านระบบสารสนเทศเป็นหลักครับ เรื่องทุนการศึกษา สอ.นย. ประกาศแจ้ง ปชส.ผ่านเว็บไซต์นี้ เพสบุ๊ค เฟสบุ๊คแฟนเพจ รวมถึงการแจ้งไปที่หน่วยโดยตรง


ดูไฟล์รูปภาพที่แนบ...

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2019-08-13 09:41:40
 
 
  และปัจจุบัน การขอทุนไม่ต้องเสนอผ่านหน่วยแล้วนะครับ ส่งถึง สอ.นย.โดยตรงทั้งประเภททุนเรียนดีและทุนส่งเสริมการศึกษา และ สอ.นย.ก็จะทำการคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับทุนเองด้วย


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :จิรยุทธ์  สมณะกิจ  2019-08-22 08:35:42
 
 
  ขอทราบ ครับ ทุนจะเข้าบันชี วันไหนครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2019-08-22 11:40:31
 
 
  เมื่อตรวจสอบรายละเอียดทุกอย่างถูกต้อง สอ.นย.จะโอนผ่านระบบ Business click ครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ