ผู้รับผลประโยชน์ไม่ใช่คู่สมรสผม
Posted: ชำนาญ เถาวัลธัม Date: 2019-07-26 12:26:41
   
  ทำไมผู้รับผลประโยชน์ไม่ใช่ชื่อคู่สมรสผมแต่เป็นใครไม่รู้แล้วมาเป็นผู้รับผลประโยช์คู่สมรสสมาชิกท่านอื่นเช็คด้วยนะครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2019-07-30 08:20:43
 
 
  ขณะนี้ระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิกมีปัญหาการแสดงผลข้อมูลผู้รับประโยชน์ของสมาชิกคลาดเตลื่อนจากความเป็นจริง ซึ่งอาจทำให้สมาชิกเกิดความกังวลใจ เบื้องต้นฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศแจ้งว่าปัญหาเกิดจากการทำงานบกพร่องของโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ ขณะนี้ สอ.นย.ได้ประสานไปยังบริษัทโซแอท โซลูชั่น ผู้พัฒนาโปรแกรมเพื่อทำการแก้ไขโดยเร็วที่สุดแล้ว และขอเรียนเพื่อสร้างความมั่นใจต่อสมาชิกว่าหากเกิดกรณีสมาชิกเสียชีวิตและสหกรณ์จะต้องจ่ายเงินให้แก่ทายาท สอ.นย.จะต้องนำหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ (พินัยกรรม) ฉบับจริง มาตรวจสอบและขออนุมัติจ่ายเงินให้แก่ทายาทโดยยึดถือตามเอกสารเป็นหลักครับ เรียนเพิ่มเติมกรณีสมาชิกมีความสงสัยว่า จนท.ลงข้อมูลไม่ถูกต้องเองหรือไม่ ก็เรียนว่าการบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล จะมีกระบวนการตรวจสอบและอนุมัติโดยผู้มีอำนาจหน้าที่ เช่น เมื่อสมาชิกจัดทำหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ยื่นต่อสหกรณ์ จนท.ธุรการบันทึกข้อมูลผู้รับประโยชน์ในระบบเสร็จจะต้อง นำส่งเอกสารให้ หน.ฝ่ายธุรการ เพื่อเข้าระบบไปตรวจสอบว่าการบันทึกข้อมูลถูกต้องและ ดำเนินการอนุมัติในระบบก่อน การบันทึกจึงจะสมบูรณ์ จึงเป็นไปได้ยากที่จะมีการบันทึกข้อมูลผิดพลาด และขอยืนยันอีกครั้งว่าหากสมาชิกเสียชีวิต สอ.นย.จะจ่ายเงินให้ทายาทโดยตรวจสอบจากเอกสารตัวจริงเท่านั้น


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ