การหักยอดหนี้จากทุนเรือนหุ้น
Posted: วิชาญ เกื้อทน Date: 2019-06-20 10:50:34
   
  ในกรณีเรามียอดหนี้น้อยกว่าทุนเรือนหุ้น เราสามารถนำทุนเรือนหุ้นมาหักลบกับหนี้ของเราได้หรือป่าวครับ....ขอรายละเอียดด้วยครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2019-06-20 12:01:45
 
 
  ทุนเรือนหุ้น ตามกฎหมายถือเป็นทุนของสหกรณ์แม้จะหักจากเงินเดือนสมาชิกก็ตาม สมาชิกจึงยังไม่มีสิทธิในเงินดังกล่าวจนกว่าจะขาดจากสมาชิกภาพ ดังนั้นกรณียังเป็นสมาชิกอยู่แล้วมีหนี้จึงไม่สามารถนำหุ้นมาหักหนี้ได้


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ