การคัดเลือกสมาชิกดีเด่น
Posted: สุวิช สารยานตร์ Date: 2013-12-05 11:38:06
   
  อยากทราบว่า ที่มีการคัดเลือกสมาชิกดีเด่นนั้น ต้องมีความดีเด่นมากกว่าสมาชิกอื่นอย่างไร สมาชิกอีกหลายพันคนไม่ดีอย่างไร มีการแบ่งแยกสมาชิกเป็นกี่ระดับ ตัวผมไม่ดีอย่างไรและ เป็นสมาชิกระดับใด เพื่อจะได้พิจารณาตนเอง 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2013-12-06 08:41:30
 
 
  เรียนท่านสมาชิกทุกท่าน การคัดเลือกสมาชิกดีเด่นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้โดยระเบียบ สอ.นย.ว่าด้วยการคัดเลือกสมาชิก กรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ดีเด่น พ.ศ.2553 วัตถุประสงค์เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติของสมาชิกให้คนอื่นได้รับทราบโดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติและวิธีการสรรหาไว้แล้ว และสมาชิกทุกคนหากคิดว่าตนเองมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ก็สามารถเสนอตัวเข้ารับการคัดเลือกได้ครับ โดยในการคัดเลือกจะมีกรรมการทั้งในส่วนที่เป็นกรรมการดำเนินการ สอ.นย. และผู้แทนจากหน่วยต่าง ๆ เป็นผู้พิจารณา คุณสมบัติที่กำหนดไว้หลัก ๆ ก็คือต้องมีแนวทางในการทำงาน ความประพฤติและวิถีชีวิตที่สามารถนำมาเป็นแบบอย่างได้ (การครองตน ครองคน ครองงา) รวมถึง การช่วยเหลือกิจกรรมทางสังคมและสาธารณประโยชน์ และการสนับสนุนช่วยเหลืองานของ สอ.นย.ในด้านต่างๆ ส่วนรายละเอียดสมาชิกผู้ที่ได้รับรางวัลดีเด่นของปีนี้จะมีอยู่ในหนังสือรายงานกิจการประจำปี 2556 ท่านสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ สอ.นย.ได้ครับ http://www.thaimarinecoop.com/ ในส่วนของ สอ.นย.นั้นจะมีสมาชิกอยู่ 2 ประเภทคือสมาชิก สามัญ และสมาชิกสมทบ ซึ่งจะมีคุณสมบัติ ตลอดจนสิทธิและหน้ที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้กำหนดว้โดยข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ครับ โดยหลักแล้ว สอ.นย.ไม่เคยแบ่งแยกสมาชิกออกเป็นระดับหรือชั้น ไม่ว่าสมาชิกท่านนั้นจะมียศอะไรก็จะมีสิทธิและหน้าที่ไม่แตกต่างกันครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ