ฝากเงิน กับ สอ.นย.
Posted: วิโรจน์ อินฉาย Date: 2013-11-27 17:53:26
   
  ถ้าต้องการ ออมเงิน กับ สอ.นย. ให้ได้ 150,000 (พร้อมเงินผลประโยชน์ฝากทบ) ภายในระยะเวลา 6 ปี ฝากแบบสะสมวิธีไหนดี ฮับ....? 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2013-11-28 08:00:28
 
 
  เรียนท่านสมาชิก วิธีการออมเงินนั้นมีหลายแบบ ทั้งการถือหุ้นและการฝากเงินรวมถึงการนำเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสมทบทุนเรือนหุ้นในแต่ละปีด้วย ซึ่งสมาชิกจะต้องพิจารณาหลายอย่างประกอบกัน ในส่วนของเงินค่าหุ้นนั้นแม้จะได้รับผลตอบแทนสูงกว่าการออมด้วยวิธีอื่น แต่สมาชิก็ไม่สามารถถอนออกได้ในขณะที่ยังเป็นสมาชิกอยู่ ส่วนเงินฝากของ สอ.นย.นั้นมีเงินฝากหลายประเภท และมีอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน แต่ก็มีเงื่อนไขบังคับที่แตกต่างกันเช่นกัน เช่นเงินฝากออมทรัพย์สมาชิกสามรถเบิกถอนได้ตลอดเวลาแต่อัตราดอกเบี้ยก็ต่ำที่สุดคือ 3.75 ซึ่ง สอ.นย.จะทบเป็นเงินต้นให้ทุก 6 เดือน แต่การคิดดอกนั้นคิดให้ทุกวัน ส่วนเงินฝากประเภทอื่นเช่นออมทรัพย์พิเศษเพิ่มพูนแม้จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่า แต่ท่านก็ไม่สามารถถอนได้ก่อนกำหนด มิฉะนั้นจะถูลดอัตราดอกเบี้ยลง ดังนั้นสิ่งที่ท่านต้องพิจารณาเป็นอันดับแรกคือถามตัวท่านเองว่าต้องการออมเพื่อความมั่นคงของชีวิตในระยะยาวหรือไม่ รวมถึงการคาดการณ์ถึงความจำเป็นในการใช้จ่ายเงินของท่านประกอบกัน เพื่อให้การออมของท่านเกิดประโยชน์ และสามารถตอบสนองความต้องการของท่านสมาชิกได้ดีที่สุดครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ครรชิต  สิงหนาท  2013-11-29 12:56:26
 
 
  สมาชิกท่านที่ถามท่านมีเงื่อนไข 1ระยะเวลาฝาก 6 ปี 2ระหว่างนั้นท่านจะไม่ถอน(เงินผลประโยชน์+ฝากทบ)อย่างนี้ก็ต้องทวีสุข3 แต่ผมไม่ทราบว่าจะเริ่มฝากที่กี่บาท ถ้า สอ.นยคำนวณให้เป็นตัวอย่าง ผมจะใช้เป็นเกณฑ์เทียบตามสัดส่วนง่ายสบายเลย


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2013-11-29 15:16:37
 
 
  ทวีสุข 1,2, 3 ตอนนี้ปิดโครงการไปแล้ว และยังไม่แน่ว่าจะเปิดอีกเมื่อไหร่ เฉพาะสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีใหม่นะครับ และกำหนดเงื่อนไขเปิดบัญชีขั้นต่ำไว้ที่ 250,000, 500,000 และ 1,000,000 บาท ครับ ดังนั้นสำหรับสมาชิกทั่วไปตอนนี้คงเปิดบัญชีออมทรัพย์ธรรมดา แล้วเขียนใบคำร้องขอให้หักเงินเดือนเข้าบัญชีเงินฝากเดือนละ 2,500 บาท ไม่เกิน 6 ปี เฉพาะเงินต้นก็ได้ 180,000 บาทแล้วครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย :วิโรจน์ อินฉาย  2013-12-03 13:02:57
 
 
  = ฝากออมทรัพย์ธรรมดา 2500x 6ปี ได้ 180,000 ขอบคุณครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 5  
โดย :เฉลียว ฐาปนธรรมวุฒิ  2020-11-15 16:26:44
 
 
  อยู่ต่างจังหวัดสามารถฝากเงินกับ สอ.นย.ด้วยวิธีใดครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 6  
โดย :ศุภชัย ชิตะปัญญา  2021-03-26 07:36:05
 
 
  อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่ำสุดอยู่ที่เท่าไหร่ครับ ใช่ร้อยละ3.75หรือไม่


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ