ขอทราบรายละเอียดการค้ำประกันการกู้สามัญ
Posted: สุริยา เจียมบุษย์ Date: 2018-05-28 10:42:19
   
  เหตุใด.. การติดค้ำเงินกู้สามัญของสมาชิกฯ จึงไม่สามารถลาออกจากราชการได้ครับ ซึ่ง..การลาออกจากราชการนั้น สมาชิกก็ไม่ได้มีความประสงค์ที่จะลาออกจากการเป็นสมาชิก สอ.นย. 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2018-05-30 08:38:04
 
 
  การให้ลาออกจากราชการเป็นเรื่องที่กองทัพเป็นผู้พิจารณา ดังนั้นหลักเเกณฑ์หรือเงื่อนไขต่างๆ จึงเป็นการกำหนดโดยกองทัพ ส่วน สอ.นย.ก็มีหน้าที่เกี่ยวข้องคือการออกหนังสือรับรอง ทั้งภาระหนี้สิน ภาระค้ำประกันตามความเป็นจริงเพื่อให้สมาชิกนำไปเป็นเอกสารประกอบกับการขอลาออกเท่านั้นครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ