หลักเกณฑ์การคำ้ประกันเงินกู้
Posted: ชัยนันต์ แดนแก้ว Date: 2018-05-21 09:08:05
   
  ในการค้ำประเงินกู้ หนึ่งคนค้ำได้ในวงเงินเท่า ค้ำได้กี่คนครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2018-05-21 09:47:42
 
 
  ไม่เกิน 65 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 2.5 ล้านบาท ค้ำได้ไม่เกินอายุ 65 โดยวงเงินค้ำที่สมาชิกมีจะค้ำกี่คนก็ได้ วงเงินคงเหลือจะเท่้ากับวงเงินค้ำ - วงเงินที่ใช้ไป


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ชัยนันต์ แดนแก้ว  2018-05-21 15:18:53
 
 
  ขอบคุณครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ