ถอนเงินทุนเรือนหุ้น
Posted: สมศักดิ์ ทรบูรพา Date: 2018-05-16 11:25:44
   
  ทุนเรือนหุ้นถอนมาใช้ได้หรือเปล่า 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2018-05-16 12:46:03
 
 
  ถอนได้เมื่อลาออกจากสมาชิก ซึ่งการจะลาออกจากสมาชิกต้องไม่มีหนี้ ไม่มีภาระค้ำประกันครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ