สอบถามการมีชื่อเข้าร่วมการประชุม
Posted: เอกพล จันทร์จีน Date: 2017-11-08 12:38:05
   
  ขออนุญาติสอบถามหลักเกณฑ์ในการมีชื่อเข้าร่วมประชุมหน่อยครับ เพราะปีที่แล้วผมไปเป็นปีแรกแล้วไม่มีชื่อเข้าร่วมประชุม เลยเป็นผู้สังเกตการครับ ผมอยู่สังกัด บก.กร. ครับ ซึ่งคนที่เป็นสมาชิกของ สอ.นย. มีน้อยและไม่ค่อยได้รับข่าวสาร จาก สอ.นย. นอกจากจะเปิดในเพจดูเอาเองครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2017-11-08 14:45:37
 
 
  ผู้แทนสมาชิกของแต่ละหน่วยที่ได้รับสิทธิเข้าประชุม หน่วยต้นสังกัดจะเป็นผู้คัดเลือกและส่งรายชื่อให้ สอ.นย.ครับ หลังจากนั้น สหกรณ์ก็จะมีหนังสือเชิญประชุมส่งถึงผู้แทนหน่วยโดยตรง ซึ่งโดยปกติจะมีเจ้าหน้าที่นำส่งที่ กพ.หน่วย และขอให้ หน่วยช่วยแจกจ่ายอีกที กรณีของท่านขอให้ตรวจสอบที่ต้นสังกัดว่าส่งท่านมาเป็นผู้แทนหรือไม่ครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :เอกพล จันทร์จีน  2017-11-08 15:16:03
 
 
  ขอบคุณครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ