ขออนุญาตสอบถามเรื่องการย้ายสังกัด
Posted: พงศกร ชยาภิบาล Date: 2017-10-24 11:23:59
   
  ผมได้ทำการเปลี่ยนพรรค - เหล่า จาก นย. มาเป็น สบ. มีการย้ายสังกัด จะต้องมีการดำเนินการในส่วนของข้อมูลที่มีต่อสหกรณ์อย่างไรบ้างครับ 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ