หยุดส่งเงินหุ้นที่ฝากไว้แต่ละเดือน เมื่อเกษียณได้ไหม
Posted: สมศักดิ์ กรีกำ Date: 2017-09-10 14:23:56
   
  เมื่อเกษียณแล้ว สมาชิกที่มีหุ้นส่งตัดเงินแต่ละเดือนฝากไว้ หยุดส่งได้ไหม 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2017-09-11 16:09:27
 
 
  การงดส่งค่าหุ้นสามารถกระทำได้เมื่อ ส่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 120 งวด หรือมีเงินค่าหุ้นสะสมครบ 2 แสนบาท แต่ทั้งนี้สมาชิกจะต้องจะต้องไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ทั้งในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน หรือมีหนี้สินแต่ไม่เกิน 90 % -ของเงนค่าหุ้นสามารถงดส่งได้ครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ