กู้ฉุกเฉินกู้ได้เท่าไรครับและตัดเดือนละเท่าไรครับ
Posted: แหลม แสงภักดี Date: 2017-05-14 11:41:47
   
  
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2017-05-14 12:23:53
 
 
  กู้ได้ไม่เกิน ๒ เท่าเงินได้รายเดือน ตัดสูงสุด ๑๒ งวด ผ่อนครบ ๔ งวดกู้ใหม่ได้ครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ