ต้องการให้หักชำระหนี้เงินกู้เพิ่ม
Posted: ประภาส ถ้วยทอง Date: 2017-05-02 16:48:31
   
  ต้องการให้สหกรณ์หักชำระเงินกู้สามัญเพิ่มขึ้นทำได้หรือไม่ อย่างไรบ้างครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2017-05-05 07:01:17
 
 
  สหกรณ์ต้องส่งหักตามจำนวนที่ตกลงกันสัญญาเงินกู้ครับ ส่วนสมาชิกหากต้องการชำระเพิ่มเติมให้นำมาชำระด้วยตนเอง ซึ่งสามารถมาชำระที่สำนักงาน หรือโอนมาชำระแล้วโทรแจ้ง จนท.ก็ได้ ทั้งนี้ตามเงื่อนไขของเงินกู้แต่ละประเภทครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ