ถ้าเป็นพนักงานสถานพยาบาลของ รพ.สก.ทร. สามารถสมัครสมาชิก สอ.ได้ไหมครับ
Posted: ภัทริน พูนมี Date: 2016-12-13 15:33:30
   
  อยากทราบว่า ถ้าเป็นพนักงานสถานพยาบาลของ รพ.สก.ทร. สามารถสมัครสมาชิก สอ. ได้ไหมครับ และถ้าได้ สามารถกู้ได้เหมือนข้าราชการไหมครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2016-12-15 08:30:49
 
 
  ตามข้อบังคับสหกรณ์ฉบับปัจจุบัน ให้สิทธิ์พนักงานราชการสังกัด นย.เท่านั้นที่สามารถสมัครเป็นสมาชิกสามัญได้ สำหรับพนักงานของของ รพ.สก.ทร.นั้นสามารถสมัครเป็นสมาชิกสมทบได้ ซึ่งก็จะได้รับสิทธิ์ในการถือหุ้นได้ไม่เกิน 50,000 บาท และมีสิทธิฝากเงินได้ตามระเบียบของสหกรณ์ ส่วนสิทธิการกู้นั้น สมาชิกสมทบมีสิทธิกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินค่าหุ้นและหรือเงินฝากที่สมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์ครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ