สอ.นย.รับสมัครสมาชิกสมทบเป็นกรณีพิเศษ
Posted: ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี Date: 2013-07-05 14:52:51
   
  1.สอ.นย.รับสมัครสมาชิกสมทบเป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่ 1 ส.ค. - 31 ต.ค.56 2.คุณสมบัติของผู้สมัครคือ ต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว และจะต้องมีความศรัทธาและเห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ครับ 3.ผู้สมัครต้องถือหุ้นขั้นต่ำ 20 บาท และเปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 100 บาท 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :สมพงษ์ พุ่มแก้ว  2013-08-18 08:00:43
 
 
 


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ