เงินปันผล สอ.นย.
Posted: สัญชัย ชำนาญจิตต์ Date: 2016-08-26 13:31:32
   
  กำหนดจ่าย เงินปันผลเฉลี่ยคืนสมาชิก สอ.นย.ในวันที่เท่าไร ขอบคุณครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2016-08-27 07:31:12
 
 
  การจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ซึ่งจะประชุมประมาณเดือน พ.ย.ของทุกปี เมื่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติแล้วจึงจะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ ที่ผ่านมา สอ.นย.จ่ายประมาณต้นเดือน ธ.ค.ของทุกปีครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ชยพล บัวเขียว  2017-01-02 11:30:55
 
 
 


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :วิรัตน์ ชนะบุตร  2017-10-16 12:39:52
 
 
 


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย :จิรวัฒน์ ชุมพล  2017-11-11 12:40:26
 
 
 


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 5  
โดย :จิรวัฒน์ ชุมพล  2017-11-11 12:41:22
 
 
 


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 6  
โดย :ศรีณรงค์ เกษหอม  2017-11-16 08:50:51
 
 
 


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 7  
โดย :สมชาย เต็มสงสัย  2017-11-16 15:13:08
 
 
 


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 8  
โดย :สมชาย เต็มสงสัย  2017-11-16 15:13:25
 
 
 


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 9  
โดย :สมชาย เต็มสงสัย  2017-11-16 15:13:42
 
 
 


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 10  
โดย :สมชาย เต็มสงสัย  2017-11-16 15:14:02
 
 
 


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 11  
โดย :สมชาย เต็มสงสัย  2017-11-16 15:14:58
 
 
 


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 12  
โดย :สมชาย เต็มสงสัย  2017-11-16 15:15:16
 
 
 


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 13  
โดย :สมชาย เต็มสงสัย  2017-11-16 15:15:34
 
 
 


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 14  
โดย :สมชาย เต็มสงสัย  2017-11-16 15:15:53
 
 
 


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 15  
โดย :สมชาย เต็มสงสัย  2017-11-16 15:16:20
 
 
 


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 16  
โดย :สมชาย เต็มสงสัย  2017-11-16 15:16:44
 
 
 


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 17  
โดย :ธงชัย บุญตา  2018-10-22 05:27:20
 
 
 


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 18  
โดย :โกวิทย์ เอี่ยมสอาด  2019-10-21 09:06:39
 
 
 


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 19  
โดย :ปรีชา รัตนถาวร  2019-11-13 10:15:08
 
 
 


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 20  
โดย :ไชยา เหล่าปา  2019-11-14 07:34:22
 
 
 


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 21  
โดย :ไชยา เหล่าปา  2019-11-14 07:35:21
 
 
 


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 22  
โดย :กฤตมงคล ชูดอกพุฒ  2019-11-16 09:02:29
 
 
 


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 23  
โดย :สุรินทร์ ชุมคำน้อย  2019-11-24 17:54:11
 
 
 


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 24  
โดย :ยุทธศักดิ์ หอยจันทร์  2020-10-01 21:56:52
 
 
 


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 25  
โดย :ภาณุวัฒน์ ไข่เศษ  2020-11-11 20:46:13
 
 
 


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 26  
โดย :วุฒิชัย จันดาเวียง  2020-11-17 12:24:30
 
 
 


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 27  
โดย :สงวนศักดิ์ สาหร่าย  2020-11-17 22:45:29
 
 
 


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 28  
โดย :วัชรินทร์ ไชยชาญยุทธิ์  2020-11-18 09:41:02
 
 
 


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 29  
โดย :ศิริพงศ์ เมฆนิติ  2020-11-18 12:21:06
 
 
 


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 30  
โดย :วรวุฒิ แสงสุชล  2020-11-18 20:22:30
 
 
 


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 31  
โดย :วรวุฒิ แสงสุชล  2020-11-18 20:23:29
 
 
 


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 32  
โดย :วรวุฒิ แสงสุชล  2020-11-18 20:24:40
 
 
 


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 33  
โดย :วรวุฒิ แสงสุชล  2020-11-18 20:27:52
 
 
 


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 34  
โดย :วิธวินท์ มานะพัฒนพงศ์  2020-11-20 09:35:36
 
 
  ตามที่แจ้งเงินปันผลในระบบใช่ไหมคับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 35  
โดย :ศิริพงศ์ เมฆนิติ  2020-11-24 20:09:11
 
 
  WH2TZ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 36  
โดย :ธงชัย บัวจูม  2020-11-25 17:43:59
 
 
 


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 37  
โดย :ธงชัย บัวจูม  2020-11-25 17:50:02
 
 
 


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 38  
โดย :ธงชัย บัวจูม  2020-11-25 21:23:13
 
 
 


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 39  
โดย :สมจิตร สอนแก้ว  2020-11-26 14:07:58
 
 
  เฉลี่ยคืนทำไมปีนี้ได้น้อยกว่าเก่าเยอะเลย


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 40  
โดย :ธงชัย บัวจูม  2020-11-27 12:30:57
 
 
 


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 41  
โดย :เอกชัย จันต๊ะวงค์  2021-11-17 12:55:02
 
 
 


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 42  
โดย :อุบล เสนีวงศ์ ณ อยุธยา  2021-11-17 18:54:01
 
 
  ดูเงินปันผลและเฉลี่ยคืน


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 43  
โดย :เชิดพงษ์ วงค์ยา  2021-11-25 20:38:05
 
 
 


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ