เงินผาก
Posted: เอกพล จันทร์จีน Date: 2016-08-23 15:13:50
   
  ถ้าเคยฝากเงินกับ สอ.นย. แล้วไม่ได้ฝากมานาน สมุดก็หาย จะต้องทำอย่างไรบ้างครับถ้าจะฝากเงินกับ สอ.นย. อีกครั้ง? 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2016-08-24 07:20:57
 
 
  แจ้งความ แล้วนำใบแจ้งความมาขอทำสมุดเล่มใหม่ครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ