ขออนุุญาตแก้ไขชื่อผู้รับผลประโยชน์
Posted: อนุสัญญา  พัสตรานนท์ Date: 2016-05-26 10:53:51
   
  แก้ไขจาก นายอนุวัช พัสตรานนท์ เป็น นาย อนุรัช พัสตรานนท์ จาก ว เป็น ร ครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2016-05-26 12:49:42
 
 
  แจ้ง จนท.ดำเนินการแล้วครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :อนุสัญญา  พัสตรานนท์  2016-05-26 20:14:54
 
 
  ขอบคุณครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ