เปลี่ยนคนค้ำประกันเงินกู้สามัญ
Posted: สุนทรวิทย์ มุกดาสนิท Date: 2016-04-20 16:22:32
   
  กรณีที่เปลี่ยนคนค้ำประกัน คนที่จะค้ำประกันแทนจะต้องเตรียมกลักฐานอะไรบ้างครับ (โสด) 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2016-04-21 12:29:56
 
 
  สลิปเงินเดือนที่รับรองโดย หน.นกง. บัตรประจำตัวสมาชิก บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ