การซื้อหุ้นเพิ่มกรณีพิเศษ
Posted: บุญตา ดีขามป้อม Date: 2013-05-26 23:06:14
   
  ขอทราบขั้นตอนการซ้ือหุ้นเพิ่มกรณีพิเศษ สมาชิกสามัญซ้ือได้ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อคน สามารถนำเงินสดไปชำระที่ สอ.นย.ได้เลยในช่วงที่ไปดำเนินการใช่หรือไม่ครับ (ผมหาดูในหมวดการดาวน์โหลดแบบฟอร์มแล้วไม่เห็นมีแบบฟอร์มการซ้ือหุ้นเพิ่ม)ขอบคุณครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2013-05-27 08:25:46
 
 
  ครับ อย่าลืมนำบัตรประจำตัวสมาชิกมาด้วยนะครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :กันตพงศ์ ลิ้มพานิช  2016-02-27 10:52:11
 
 
 


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ