ดอกเบี้ยเงินฝาก คิดอย่างไร
Posted: สุพี สาริกา Date: 2016-04-19 13:17:22
   
  การคิดดอกเบี้ยเงินฝากคิดอย่างไร กี่ช่วง ในรอบ 12 เดือน 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2016-04-20 08:43:03
 
 
  ดอกเบี้ยเงินฝากคิดดอกเบี้ยให้เป็นรายวันตามจำนวนเงินต้น ตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากแต่ละประเภท ความแตกต่างมีอยู่อย่างเดียวคือการนำดอกเบี้ยไปทบเป็นเงินต้น คือ เงินฝากออมทรัพย์ (ธรรมดา) จะทบเป็นเงินต้นให้ทุก 6 เดือน คือในสิ้นเดือน มี.ค. กับสิ้นเดือน ก.ย. ส่วนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จะทบต้นให้ทุกสิ้นเดือน ส่วนเงินฝากโครงการ เช่น เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพิ่มพูน (1) (2) (3) ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าก็จะคิดดอกเบี้ยให้เป็นรายวันเหมือนกัน แต่จะไม่ทบต้นให้ โดยในทุกสิ้นเดือนเมื่อคำนวณดอกเบี้ยเสร็จแล้ว ได้เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ก็จะโอนดอกเบี้ยทั้งจำนวนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ธรรมดา) ครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ