ขออนุญาติสอบถามครับ เรื่องกู้
Posted: ประภาส ถ้วยทอง Date: 2016-04-04 11:30:37
   
  ถ้าจะกู้โดยใช้หุ้นค้ำ กับใช้คนค้ำ มีระยะเวลาการอนุมัติแตกต่างกันมั้ยครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2016-04-04 15:54:00
 
 
  ระยะเวลาในการอนุมัติแตกต่างกันเล็กน้อยครับ เนื่องจากการกู้โดยใช้บุคคลค้ำประกัน จะต้องมีการดำเนินการเรื่องหนังสือค้ำประกันของผู้ค้ำ และจะต้องจัดทำหลักประกันเสริมด้วย (ประกันชีวิตหรือฌาปนกิจสงเคราะห์) ซึ่งจะต้องมีขั้นตอนที่ส่งใบคำขอเอาประกัน หรือใบสมัครฌาปนกิจ และเมื่อใบคำขอหรือใบสมัครได้รับอนุมัติแล้ว สอ.นย.จึงจะตั้งเรื่องขออนุมัติจ่าย ส่วนกรณีใช้หุ้นหรือเงินฝากค้ำประกัน ไม่ต้องรออนุมัติใบสมัคร หรืออนุมัติคำของ หากเอกสารเรียบร้อยก็ขออนุมัติจ่ายได้เลย


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ