สอบถาม
Posted: วัชรชัย  ทรงธิบาย Date: 2016-03-28 16:05:01
   
  ผมได้ยื่นกู้สามัญและเงินกู้ออกแล้วผมมีกู้ฉุกเฉินทางสหกรณ์ก็ได้ปิดยอดให้แต่พอสิ้นเดือนก็ยังมีตัดเงินกู้ฉุกเฉินมาอีก ผมได้ไปติดต่อ จนท.แล้ว จนท.แจ้งว่าเงินที่ตัดฉุกเฉินเกินไม่ได้คืนแต่จะเอาไปตัดเงินกู้สามัญให้แต่ไม่เกี่ยวกับงวดที่ได้ทำสัญญากับทางสหกรณ์ผมไม่เข้าใจว่าเงินที่ตัดเกินทำไมไม่คืนให้กับสมาชิกหรือมันเป็นระเบียบของทางสหกรณ์ว่าตัดเงินเกินแล้วรับคืนไม่ได้ ขอบคุณล่วงหน้าคับที่ตอบคำถาม 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2016-03-28 16:13:37
 
 
  เงินที่หักเกินจะไม่คืนแก่สมาชิกเพราะมีปัญหายุ่งยากในทางปฏิบัติมาก เช่น สมาชิกไม่มารับเงิน มารับเงินคืนช้าทำให้ต้องตั้งบัญชีรอจ่ายคืน และต้องคอยติดตามสมาชิกให้มารับเงินคืน สอ.นย.จึงมีแนวปฏิบัติว่า เงินที่ส่งหักเกินจะไม่จ่ายคืนให้แก่สมาชิก แต่จะนำเงินนั้นมาหักเงินต้นกับดอกเบี้ยของสัญญาใหม่แทน รายละเอียดให้สมาชิกเข้าไปอ่านที่โพสต์หมายเลข 370 ที่ผมได้อธิบายไว้แล้วครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ