ขอสอบถามครับ
Posted: ทนงศักดิ์ บุญนาค Date: 2016-02-27 08:31:24
   
  ในกรณีที่เราขอยื่นกู้ติดแก๊สไปแต่เรานำเงินที่ได้รับมาไปใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์อื่นจะมีผลอย่างไรหรือเปล่าครับ....เห็นในระเบียบระบุว่าต้องยื่นใบเสร็จรับเงินภายใน 30 วัน 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2016-02-27 18:58:58
 
 
  ๑.ปรับดอกเบี้ยเท่ากับสามัญปกติ ๒. งดให้กู้ทุกประเภทจนกว่าจะชำระหนี้ตามสัญญาดังกล่าวเสร็จสิ้น


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ