กู้ฉุกเฉิน
Posted: วัชรชัย  ทรงธิบาย Date: 2016-02-01 14:09:43
   
  ผมไม่เข้าใจระเบียบกู้ฉุกเฉิน วันนี้ผมได้ไปกู้ฉุกเฉินแต่ จนท.สหกรณ์บอกกู้ไม่ได้เพราะผมได้ยื่นกู้สามัญไว้มันเข้าระบบแล้ว แต่กว่ากู้สามัญจะออกก็อีก 2 เดือน ซึ่งผมมีความเดือดร้อนก็เลยไปกู้ฉุกเฉินก่อนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนใน 2 เดือนนี้ที่เงินยังไม่ออก ผมก็อยากจะเรียนถาม สหกรณ์ นย.ว่ากู้ฉุกเฉินต้องเดือดร้อนขนาดไหนถึงจะกู้ได้ เงินกู้สามัญก็ยังไม่ได้ออกไม่ได้ใช้ ผมอยากจะให้สหกรณ์ พิจารณาความเดือดร้อนของสมาชิกด้วย ถ้าไม่ได้ผมคงต้องไปยืมหนี้นอกระบบแน่นอน ขอบคุณครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2016-02-02 07:28:22
 
 
  ตอบสมาชิกครับ ปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากระบบการควบคุมการก่อหนี้สินของสมาชิกที่ สอ.นย.จะต้องปฏิบัติสั่งการของ ทร.และระบบการประมวลผลข้อมูลของ สอ.นย. เมื่อท่านมาขอกู้สามัญนั้น เจ้าหน้าที่จะต้องคำนวณเงินคงเหลือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์คือไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 เมื่อท่านสมาชิกดำเนินการเรื่องเอกสารเรียบร้อย และเจ้าหน้าที่จะบันทึกข้อมูลเข้าระบบ หลังจากนี้ ระบบไม่สามารถให้กู้ได้อีกเนื่องจากจะทำให้การประมวลผลข้อมูลเกิดความผิดพลาดได้ และอาจทำให้หนี้สินของท่านเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งจะแตกต่างจากกรณ๊ที่ท่านมากู้ฉุกเฉินก่อน แล้วจึงมากู็สามัญ โดยในกรณีหลังนี้ เจ้าหน้าที่สามารถประมวลผลโดยเอาเงินกู้สามัญที่ท่านจะได้รับไปหักหนี้ชำระหนี้ฉุกเฉินได้ ก็จะทำให้เปอร์เซ็นต์เงินคงเหลือของท่านเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ทร.กำหนด


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :สุนันท์ สระบัวคำ  2016-03-28 08:58:10
 
 
 


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :สุนันท์ สระบัวคำ  2016-03-28 09:00:16
 
 
 


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ