จะลาออกจากสมาชิก
Posted: ถาวร บุญสุข Date: 2013-05-18 15:06:23
   
  คือผมเป็น อาสาสมัครทหาร เป็นสมาชิกสมทบ ขอสอบเรื่องการลาออกจากสมาชิก ไม่ทราบผม กรองแบบฟอร์มลาออก แล้วฝากคนอื่นไปยืนแทนได้หรือเปล่าครับ หรือมี เอกสารอะไรประกอบอีกช่วยชี้แจงให้รู้ด้วยครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2013-05-19 07:57:03
 
 
  รายละเอียดขอตอบวันจันทร์นะครับ แต่ผมเสียดายมากที่ท่านสมาชิกจะลาออก เพราะนี่เป็นช่องในการออมที่ดี และท่านก็เป็น อส.ทพ.ชุดที่อยู่กับ สอ.นย.มานาน เหลืออยู่เพียง ๒๐ กว่าคน ผมจึงเห็นว่าท่านเป็นผู้ที่รู้จักการวางแผนสำหรับอนาคต ยังไงลองพิจารณาดูใหม่นะครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2013-05-20 08:45:20
 
 
  เรียนท่านสมาชิกผู้สอบถาม กรณีของท่านถ้าประสงค์จะลาออกจริง ๆ ต้องมาติดต่อที สนง.สอ.นย.ครับ เพราะท่านมีเงินฝากใน สอ.นย.ซึ่งจะต้องนำสมุดบัญชีมาปิดบัญชีด้วยตนเอง แต่หากท่านตัดสินใจไม่ลาออกท่านก็สามารถใช้บริการต่าง ๆ จาก สอ.นย.ได้ต่อไป เช่นกู้เงินได้ร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นและเงินฝากที่มีอยู่ในสหกรณ์ ผ่อนได้สูงสุด 180 งวด(ไม่ต้องมีคนค้ำ) โดยเสียดอกเบี้ยในอัตราที่เหมาะสม ในส่วนหุ้นนั้นท่านกู้ไปแล้วสิ้นปีมีเงินปันผลแล้วยังได้มากกว่าดอกเบี้ยที่ท่านจ่ายให้แก่สหกรณ์ครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :ถาวร บุญสุข  2013-05-20 09:03:12
 
 
  ครับขอบคุณครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ