การทำประกันเงินกู้กับบริษัทประกันชีวิต
Posted: ไพโรจน์  พิลึก Date: 2015-09-08 15:24:20
   
  ขออนุญาตสอบถามครับ เกี่ยวกับเรื่องการทำประกัน 1.เราสามารถทำประกันได้เต็มวงเงินกู้หรือไม่ครับ หรือสามารถทำได้ครึ่งหนึ่งของวงเงิน เช่น ถ้ากู้ 400000 ทำประกันได้แค่ 200000 หรือสามารถเลือกทำได้ 400000 เลยครับ 2.ประกันที่ทำไปตอนกู้สามัญครั้งก่อน ทำประกันในวงเงินครึ่งหนึ่ง สามารถเปลี่ยนกรมธรรน์ เป็นประกันเต็มวงเงิน ได้หรือไม่ครับ 3.จากขัอ 2. ถ้าได้ต้องดำเนินการอย่างไรบ้างครับ .....ขอบคุณครับ ...ไม่อยากให้ผู้ค้ำประกันต้องรับภาระและเป็นกังวลครับ ในกรณีที่เกิดเหตุอะไรกับผู้กู้ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-09-09 07:07:40
 
 
  ตอบครับ 1.หลักเกณฑ์การทำประกันชีวิตปัจจุบัน วงเงินกู้ - (หุ้นปัจจุบันและหรือเงินฝากที่จำนำค้ำประกัน+เงินสวัสดิการสงเคราะห์กรณีสมาชิกเสียชีวิตที่จะได้รับหากสมาชิกเสียชีวิต+เงินสวัสดิการสงเคราะห์พิเศษเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ำที่จะได้รับ+ เงินฌาปนกิจ สสอท.และหรือ สส.ชสอ. ถ้ามี) หักออกแล้วเหลือเท่าไหร่ คือวงเงินที่สมาชิกต้องทำประกันชีวิต ส่วนระยะเวลากำหนดให้ความคุ้มครองต้องไม่น้อยกว่า 3/4 ของระยะเวลาผ่อนชำระ 2.หากสมาชิกประสงค์จะทำประกันเต็มวงเงิน และเต็มระยะเวลาก็สามารถทำได้ โดยแจ้งต่อ จนท.สินเชื่อและตัวแทน บ.ประกันชีวิตที่ท่านเลือกซึ่งจะมีอยู่ 2 บริษัท แต่ผลจากการทำเต็มก็จะทำให้ท่านอาจะต้องจ่ายเบี้ยประกันเพิ่มขึ้นครับ 3.กรมธรรม์เดิมที่ผูกอยู่กับสัญญาเงินกู้เดิม หากสมาชิกมากู้ใหม่สามารถขอเวนคืนได้ โดยจะได้รับเงินคืนตามส่วน โดยสมาชิกต้องเขียนคำร้องยื่นต่อตัวแทนของ บ.ประกันชีวิต แต่หากท่านประสงค์จะให้กรมธรรม์นั้นคุ้มครองต่อไปก็สามารถทำได้ โดยไม่ต้องขอเวนคืนกรมธรรม์ แต่กรมธรรม์นี้จะไม่เกี่ยวข้องกับสัญญาเงินกู้ฉบับใหม่ และไม่สามารถเอามาผูกโยงกันได้เนื่องจากอาจมีจำนวนเงินคุ้มครองและระยะเวลาคุ้มครองไม่สอดคล้องกันครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ไพโรจน์  พิลึก  2015-09-17 09:25:29
 
 
  ขอบคุณครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ