การให้บริการสมาชิก
Posted: ครรชิต  สิงหนาท Date: 2013-05-08 17:25:05
   
  วันที่ 8 พ.ค.56 กระผมไปขอกู้ฉุกเฉินเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ทั้งที่มีเอกสารไม่ครบและไม่เรียบร้อยด้วย จึงเตรียมใจรับความผิดหวังไว้แล้ว แต่ผิดคาดครับได้รับเงินมาเรียบร้อย เจ้าหน้าที่ทุกท่านรุมช่วยตั้งแต่ต้น จนจบ พอได้เงินก็รีบแน่บจนลืมขอบคุณ ทับจายมั่ก มั่ก...ขอบคุณครับ พล.ร.ต.ครรชิต สิงหนาท 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2013-05-09 08:13:47
 
 
  เรียนท่านสมาชิก ในนามของ จนท.สอ.นย.ขอขอบคุณท่านที่ชมเชยการให้บริการของ จนท.ครับ ขอเรียนว่าในการให้กู้แก่สมาชิกนั้น สอ.นย.ต้องพิจารณาโดยยึดถือตามระเบียบ และพิจารณาให้กู้ตามหลักเกณฑ์ แต่กรณีของท่านปัญหาที่เกิดขึ้น มีสาเหตุมาจากบัตรประจำตัวผู้รับบำนาญแบบใหม่ซึ่งไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนเงินบำนาญที่รับรายเดือน ที่ จนท.จะต้องใช้เป็นฐานในการคำนวณสิทธิการกู้เงินของท่าน แต่ จนท.ได้แก้ปัญหาโดยเข้าไปดูข้อมูลในระบบเงินเดือนของผู้รับบำนาญหลังจากนั้นก็ใช้วิธีเทียบเคียงหลักเกณฑ์การกู้เงินของสมาชิกสมทบ ซึ่งจะต้องใช้ทุนเรือนหุ้นหรือบัญชีเงินฝากค้ำประกันเงินกู้ และจำนวนเงินที่ท่านขอกู้นั้นไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นที่ท่านมี จนท.จึงได้เสนอให้ ผบ.ชา อนุมัติให้ท่านกู้ได้ ไม่ใช่ว่าท่านจะได้รับสิทธิพิเศษมากกว่าสมาชิกท่านอื่นแต่อย่างใดครับ อย่างไรก็ตามคำชมเชยของท่านถือเป้นกำลังใจที่จะทำให้ จนท.ทุกคนทุ่มเทปฏิบัติงานเพื่อให้บริการแก่สมาชิก ให้ดียิ่งขึ้นครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ