กู้ฉุกเฉิน
Posted: อนุสิทธิ์ อินธิราช Date: 2015-07-16 15:25:56
   
  กู้ฉุกเฉิน กู้ได้สูงสุดเท่าไหร่ครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-07-17 10:05:17
 
 
  เป็นสมาชิกไม่ถึง 2 ปี กู้ได้ไม่เกิน 1 เท่าเงินได้รายเดือน 2 ปี ขึ้นไปได้ 2 เท่าของเงินได้รายเดือน เงินคงเหลือเมื่อหักงวดแรกแล้วไม่น้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ