กรณีที่เปลี่ยนนามสกุล
Posted: ภาณุพงษ์  กลั่นทรัพย์ Date: 2015-03-08 17:44:53
   
  กรณีที่เปลี่ยนนามสกุล จะมีผลต่อการกู้ทั้งสามัญ หรือกู้ฉุกเฉินไหมครับ รวมถึงการตัดเงินรายเดือนของการเล่นหุ้น เราจะต้องเอาเอกสารการเปลี่ยนนามสกุลไปยื่นด้วยไหมครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-03-08 19:18:45
 
 
  มาติดต่อทำบัตรใหม่ครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ