นโยบายเรื่องกู้โป๊ะธนาคาร
Posted: ภิญโญพจน์ พินิจมนตรี Date: 2015-02-15 09:24:47
   
  นโบายเรื่องการกู้โป๊ะธนาคารเปลี่ยนยังครับ ถ้ายังมีโอกาสเปลี่ยนไหมครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-02-15 12:19:06
 
 
  คณะกรรมการยังไม่มีนโยบายครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :เชาวลิต พฤกษชาติ  2015-03-05 14:35:18
 
 
  ถ้ามีรบกวนแจ้งให้ทราบด้วยนะครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ