เลื่อนการจ่ายเงินกู้สามัญ และให้สมาชิกมาทำสัญญาค้ำประกันใหม่
Posted: ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี Date: 2015-02-04 10:18:40
   
  เนื่องจากมีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในส่วนของการค้ำประกัน และการจำนอง โดยกฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ใน ๑๒ ก.พ.๕๘ เพื่อให้การให้เงินกู้แก่สมาชิกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้สมาชิกที่กู้เงินประเภทสามัญโดยใช้บุคคลค้ำประกันและสมาชิกที่กู้เงินพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ดำเนินการดังนี้ ๑.สมาชิกที่ยื่นกู้เงินสามัญไว้แล้ว และ สอ.นย.กำหนดวันจ่ายเงินให้แก่ท่านใน ๑๗ ก.พ.๕๘ นี้ สอ.นย.ขอเลื่อนการจ่ายเงินกู้ออกไปเป็น ๒๕ ก.พ.๕๘ และให้สมาชิกผู้กู้เงินนำผู้ค้ำประกันมาทำหนังสือค้ำประกันใหม่ให้เสร็จสิ้นก่อน ๑๒ ก.พ.๕๘ หากท่านไม่ดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามที่กำหนด สอ.นย.จะชะลอการจ่ายไว้ก่อน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สินเชื่อจะติดต่อท่านโดยตรงอีกทางหนึ่ง ๒.สมาชิกที่จะขอกู้เงินจาก สอ.นย. และสมาชิกที่ยื่นขอกู้เงินไว้แล้วทั้งประเภทสามัญที่ใช้บุคคลค้ำประกัน และเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ แต่ยังไม่ได้กำหนดวันจ่าย จะต้องให้ผู้ค้ำประกันทำสัญญาค้ำประกัน และทำสัญญาจำนองตามแบบฟอร์มใหม่ให้เสร็จสิ้นก่อน สอ.นย.จึงจะกำหนดวันจ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิกต่อไป เรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-02-04 19:19:57
 
 
  แจ้งเพิ่มเติมครับ สมาชิกสามารถมาติดต่อขอทำหนังสือค้ำประกันใหม่กับ จนท.สินเชื่อนอกเวลางานระหว่างเวลา 1700 - 2000 ตั้งแต่ 4-6 และ 9- 12 ก.พ.ครับ ส่วนสมาชิกนอกพื้นที่สัตหีบสามารถไปติดต่อทำสัญญาค้ำประกันใหม่กับเจ้าหน้าที่ตามพื้นที่ต่าง ๆ ได้ คือ นราธิวาส พังงา สงขลา ระยอง จันทบุรี และ กทม.ครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ