ดตัเงินกู้เพื่อชำระหนี้นอกระบบ
Posted: สุรสิทธิ์ เพียรชอบ Date: 2013-04-27 10:21:22
   
  ผมมีปัญาหาต้องการสอบถามเนื่องจากมีเพื่อนข้าราชการได้ยืมเงินไปจากผม (๒ ปี) และขณะนี้กำลังจะได้รับเงินกู้ สอ.นย.ประมาณวันที่ ๑๕ พ.ค.๕๖ แต่เนื่องจากการกระทำตอนนี้พยายามหลบหน้าติดต่อไม่ได้ ผมขอถามว่า สอ.นย.จะมีวีธีการใดในกรณีแบบนี้ครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2013-04-27 14:15:02
 
 
  เรื่องนี้เป็นเรื่องระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ สอ.นย.คงไม่มีอำนาจหน้าที่เข้าไปดำเนินการได้ครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ