เงินเดือน
Posted: เที่ยง รอดแสดง Date: 2015-01-25 21:00:33
   
  ในอนาคตเงินเดือนของข้าราชการที่เป็นสมาชิก สอ.นย.จะโอนมาเข้าบัญชีที่ สอ.นย.(หลังจากตัดภาษีแล้ว) (สอ.นย.มีตู้ ATMแล้ว) จะได้หรือไม่ เพื่อการพัฒนา สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด ของเราครับ ขอขอบคุณครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-01-26 07:20:14
 
 
  เรียนท่านสมาชิก ในอนาคตหาก สอ.นย.มีระบบอำนวยความสะดวกในการฝากถอนเงินด้วยระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่นการมีระบบ ATM ซึ่งเชื่อมโยงกับบัญชีสหกรณ์ และบัญชีธนาคาร การทำธุรกรรมด้านการเงินของสมาชิกก็จะสะดวกขึ้น ส่วนข้อเสนอของท่านที่เห็นว่าเงินเดือนของข้าราชการที่ปัจจุบันรับผ่านธนาคารนั้น จะเปลี่ยนมารับผ่านบัญชีของสหกรณ์นั้นเพื่อให้สมาชิกได้รับประโยชน์มากขึ้น คงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย ทั้งความพร้อมของแต่ละสหกรณ์ ความต้องการของสมาชิก แต่ที่สำคัญที่สุดคือนโยบายของหน่วยเหนือว่าจะยินยอมให้ดำเนินการได้หรือไม่ เพราะการตัดสินใจทุกเรื่องต้องพิจารณาข้อดี ข้อเสียและผลกระทบในหลายๆ ด้านครับ แต่อย่างไรก็ตามส่วนตัวผมเองขอขอบคุณท่านสมาชิกที่เสนอแนวความคิดนี้ ซึ่งเป็นมุมมองใหม่และคิดว่าหากทำได้จริงก็จะเกิดประโยชน์ต่อสหกรณ์และสมาชิกเป็นอย่างมากครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ