สลิปอยู่ไกล
Posted: สมบูรณ์ เจียรนัยตระกูล Date: 2015-01-20 13:50:02
   
  ผมสังกัด พัน.ร.4 กรม ร.2 พล.นย.(จ.กระบี่) แต่มาช่วยราชการในพื้นที่สัตหีบ หากมีความจำเป็นต้องกู้ฉุกเฉินหรือสามัญ จะต้องใช้สลิปตัวจริงเท่านั้น (เคยถาม จนท.แนะนำให้ทางกระบี่ส่งมาให้ทางไปรษณีย์) ถ้าถามว่าทำได้ไหม ก็ต้องตอบว่าได้เมื่อจำเป็นไม่เร่งด่วน แต่หากจำเป็นเร่งด่วน (ฉุกเฉิน) อาจจะไม่ทันกาล ในกรณีของผม สลิปมันอยู่ไกล ทาง สอ.นย.น่าจะอ่อนตัวให้ใช้สลิปที่พิมพ์จากเน็ต กง.ทร.ได้ (โดยให้ จนท.เป็นผู้รับรองข้อมูลว่าถูกต้อง โดยให้เจ้าของข้อมูลใส่รหัสผ่านเองต่อหน้า จนท.) น่าจะอ่อนตัวได้ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-01-20 14:35:39
 
 
  เรียนท่านสมาชิก ปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ที่ข้อมูลที่ปรากฎในสลิปการใช้สำเนาสลิปที่รับรองโดยเจ้าหน้าที่การเงินหน่วย และการให้ จนท.ของ สอ.นย.เข้าไปดูข้อมูลในระบบเงินเดือน กง.ทร.เพียงแต่ใช้สอบทานข้อมูลกันและกันเท่านั้นครับ แต่ปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นคือ สมาชิกบางท่านนำสลิปตัวจริงไปยื่นกู้ที่อื่นไว้ เช่น สวัสดิการหน่วย สค.รน.หรือธนาคาร แล้วมาแจ้งเจ้าหน้าที่การเงินว่าสลิปหาย และขอสำเนาสลิปมายื่นกู้ที่ สอ.นย.และเมื่อ สอ.นย.ให้กู้ไป พอถึงสิ้นเดือนก็จะมีปัญหาในการหักเงินของต้นสังกัด และ สอ.นย.เพราะลำดับในการหักหนี้ของแต่ละหน่วยไม่เท่ากัน โดยลำดับการหักหนี้จะเป็นไปตามลำดับดังนี้ 1 สค.รน. 2 สอ.นย.3.ธนาคาร 4สวัสดิการหรือหนี้สินหน่วย บางท่านยื่นกู้ไว้หลายที่พอสิ้นเดือนนอกจากหักไม่ได้แล้ว สมาชิกเองก็เดือดร้อน จึงเป็นที่มาของการกำหนดให้ต้องนำสลิปตัวจริงมายื่นกู้เท่านั้นครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :สมบูรณ์ เจียรนัยตระกูล  2015-01-20 15:50:53
 
 
  เข้าใจเหตุผล ขอบคุณที่ชี้แจง ผมคิดว่าสมาชิกหลายท่านอาจจะประสบปัญหาเดียวกับผม ก็คงจะเข้าใจ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :สมบูรณ์ เจียรนัยตระกูล  2015-02-11 14:23:53
 
 
  ได้รับทราบจาก ฝ่าย กม.นย.ว่าในอนาคต กง.ทร.จะไม่พิมพ์สลิปลงกระดาษแจกจ่ายแล้ว ปัญหานี้ สอ.นย.จะทำอย่างไร


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-02-11 15:12:26
 
 
  ขอบคุณข้อมูลครับ หากในอนาคต กง.ทร.จะไม่พิมพ์สลิปแจกจ่ายให้ข้าราชการ สอ.นย.ก็ต้องปรับปรุงวิธีการเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องมาประกอบในการพิจารณาให้เงินกู้ เพราะรายละเอียดรายรับ รายจ่ายของสมาชิกเป็นข้อมูลที่สำคัญในการคำนวณสิทธิการกู้และการค้ำประกันครับ ผมคาดการเอานะครับว่าวิธีการน่าจะเป็นการให้ข้าราชการเข้าไปดูข้อมูลการรับเงินเดือนในระบบข้อมูลกลางได้ แต่หากต้องการ Statement ก็คงสามารถสั่งพิมพ์ได้ หากเป็นเช่นนั้นจริงก็คงไม่กระทบอะไร


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 5  
โดย :สมบูรณ์ เจียรนัยตระกูล  2015-06-09 08:43:12
 
 
  ผมสังกัด พัน.ร.4ฯ ตอนนี้ช่วยราชการอยู่กิจการสวัสดิการภายใน นย. ถามว่าจะให้ กง.นย.รับรองสลิปเงินเดือนเพื่อยื่นกู้ สอ.นย.ได้หรือไม่


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 6  
โดย :สมบูรณ์ เจียรนัยตระกูล  2015-06-11 08:31:40
 
 
  ถามซ้ำความคิดเห็นที่ 5


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ