สอบถามเรื่องค่าธรรมเนียมการโอนเงินปันผล
Posted: ธวัชชัย อมริต Date: 2015-01-13 15:13:53
   
  การโอนเงินปันผลของ สอ.นย.ผ่านระบบอัตโนมัตินั้น ธนาคารคิดค่าบริการ รายการละ 10 บาท แล้วทำไมการโอนเงินปันผลของ สค.รน.ถึงไม่เสียค่าโอนครับ สค.รน.ก็เป็นสหกรณ์เหมือนกัน ช่วยตรวจสอบหน่อยครับว่า สค.รน.ทำไมถึงไม่เสียค่าโอนเงินปันผลขอบคุณครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ธวัชชัย อมริต  2015-01-13 15:28:34
 
 
  เงินค่าโอนนี้ผมไม่ได้เสียนะครับเพราะเงินปันผลผมซื้อหุ้นต่อ ที่สอบถามก็เพื่อสมาชิกส่วนใหญ่ สมาชิกหนึ่งหมื่นคนเสียคนละสิบบาทก็เป็นเงินถึงหนึ่งแสนบาท คนเดียวดูเหมือนไม่เยอะแต่คนจำนวนมากก็เยอะครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-01-13 16:21:48
 
 
  ตอบคำถามครับ สอ.นย.กับ สค.รน.ใช้ระบบโอนเงินปันผลต่างกัน สค.รน.ใช้ระบบการคีย์ข้อมูลการโอนของเจ้าหน้าที่ทีละคนแล้วนำส่งข้อมูลการโอนเงินให้แก่ธนาคารทหารไทยผ่านแผ่นบันทึกข้อมูล ระบบนี้ถ้าเป็นการโอนภายในธนาคารทหารไทยในพื้นที่เดียวกันเช่น กรุงเทพฯ จะไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากโอนไปยังธนาคารอื่นจะมีค่าใช้จ่ายสองส่วนคือค่าคู่สายรายละ ๓๐ บาท และค่าธรรมเนียมรายการละ ๑๐ บาท ส่วน สอ.นย.ใช้ระบบ Smart Banking ซึ่งจะเป็นการดึงข้อมูลมาจากระบบงานสหกรณ์เลย จนท.ไม่ต้องคีย์ทีละคน วิธีนี้ธนาคารจะคิดค่าใช้จ่ายทุกรายการเป็นการเหมาจ่ายต่อรายการ รายการละ ๑๐ บาท ไม่ว่าจะโอนภายในพื้นที่ของธนาคารเดียวกัน หรือโอนไปต่างธนาคารเกือบทุกธนาคารทั่วประเทศ เว้นธนาคารออมสิน ระบบนี้จะมีข้อดีคือ สมาชิกจะมีทางเลือกในการใช้บัญชีรับโอนได้หลายธนาคารหลายพื้นที่ แต่มีค่าใช้จ่ายเท่ากัน แม้จะเสียค่าใช้จ่าย ๑๐ บาท แต่เมื่อเปรียบเทียบกับการถอนต่างสาขาซึ่งจะมีค่าธรรมเนียม ๒๕ บาท ก็ถือว่าถูกกว่า ในส่วนของการบริหารงาน สอ.นย.ก็สามารถลดขั้นตอนการทำงานลง รวมถึงลดความผิดพลาดในการคีย์ข้อมูลของ จนท.เพิ่มความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน เพื่อจะได้เอาเวลาที่ได้มานั้นไปดำเนินการในเรื่องอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-01-13 17:32:20
 
 
  ขอเรียนว่า สอ.นย.ใช้ระบบ Smart Banking มาหลายปีแล้วก่อนหน้าที่ธนาคารทหารไทยจะยกเลิกการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่หน้าเคาน์เตอร์สำหรับธุรกรรมที่กระทำภายในธนาคารเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าระบบที่ สอ.นย.นำมาใช้เพื่อเชื่อมโยงการทำธุรกรรมผ่านระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยกับธนาคารทหารไทยมีประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการของ สอ.นย. และแม้ปัจจุบันก็ยังถือว่าระบบนี้มีประโยชน์เพราะสมาชิก สอ.นย.มีอยู่ทั่วประเทศ ข้าราชการบำนาญที่กลับไปอยู่ที่ภูมิลำเนาก็มีมากขึ้น และใช้บริการธนาคารต่าง ๆ หลากหลาย จึงเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายให้สมาชิกในภาพรวมครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-01-13 17:50:13
 
 
  เรียนเพิ่มเติมว่าก่อนนหน้านี้ สอ.นย.ใช้ระบบโปรแกรมสหกรณ์ที่รันบนโปรแกรมพื้นฐาน DOS ซึ่งมีข้อจำกัดในการพัฒนาค่อนข้างมาก จนถึงปี ๒๕๕๒ สอ.นย.จึงในนำโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ที่รันบน Windows มาใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าซอร์ฟแวร์ของบริษัทมูลค่ากว่าหนึ่งล้านบาท แต่ก็ถือว่าคุ้มค่า เพราะ สอ.นย.สามารถพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการเงินได้ตามที่ต้องการ มีความสามารถเชื่อมโยงระบบกับสถาบันการเงินภายนอก และระบบสนับสนุนอื่น ๆ อย่างมากมาย และต่อมาสหกรณ์ต่าง ๆ ใน ทร.ต่างก็หันมาใช้ซอร์ฟแวร์แบบที่ สอ.นย.ใช้บางสหกรณ์ก็มีการพัฒนาด้วยตนเอง แต่กรณีที่ท่านสอบถามนี้หากสมาชิกเห็นว่า สอ.นย.ควรจะกลับไปใช้ระบบแบบเดิม ก็ขอเรียนว่าท่านสามารถเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการได้ โดยในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีในครั้งหน้าหากท่านว่างและได้เป็นผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่ ฯ ท่านสามารถเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการพิจารณา และสมาชิกท่านอื่นก็สามารถเสนอความเห็นเพิ่มเติมหรือหักล้างได้ ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ของสมาชิกอย่างสูงสุด รวมถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อการพัฒนา สอ.นย.ของเราด้วย


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 5  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-01-13 20:23:19
 
 
  ท่านผู้สอบถามมีความเห็นเพิ่มเติมอย่างไร รบกวนท่านเข้ามแสดงความเห็น เพื่อสมาชิกท่านอื่นจะได้รับรู้และเข้าใจไปด้วยกันครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 6  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-01-14 11:05:32
 
 
  โดยส่วนตัวแล้วเห็นว่าท่านผู้โพสต์ไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้ สอ.นย.เสียหาย และเชื่อโดยสนิทใจว่าท่านมีเจตนาดีต่อสมาชิกส่วนรวม และมุ่งหวังจะเห็นการดำเนินงานที่โปร่งใสของ สอ.นย. แต่เรื่องบางเรื่องหากไม่ได้มองให้รอบด้านก็อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของของสมาชิกได้เช่นกัน เนื่องจากเมื่อท่านโพสต์แล้วมีคนเข้ามาอ่าน บางคนก็ตัดสินไปแล้วว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ และเมื่อผู้เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ แล้วเข้ามาชี้แจง หลาย ๆ คนที่เคยเข้ามาอ่านครั้งแรกก็ไม่ได้เข้ามาอ่านคำชี้แจงอีก ผมจึงมีความเห็นว่า แม้เรื่องสหกรณ์เป็นของสมาชิกทุกคนที่การบริหารงานต้องตรวจสอบได้ในทุกเรื่อง แต่ในทางปฏิบัติ มีเรื่องหลายๆ เรื่องที่เป็นเพียงวิธีปฏิบัติตามนโยบายของคณะกรรมการที่ได้ให้ไว้ สอ.นย.ก็ไม่ได้ชี้แจงให้สมาชิกทราบทุกเรื่องว่าเรื่องนี้ เรื่องนั้นที่ได้ดำเนินการไป มันมีเหตุผลรองรับอย่างไร แต่ขอให้สมาชิกทุกท่านมั่นใจได้ว่าทุกเรื่องที่เป็นนโยบายออกมาจากฝ่ายบริหาร ได้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมจากคณะกรรมการแล้วว่าการดำเนินการดังกล่าวจะต้องเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกส่วนรวม และเป็นประโยชน์ต่อสอ.นย.ซึ่งเป็นของพวกเราทุกคน


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ