ขอเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อมูล ผู้รับผลประโยชน์
Posted: ณรงค์ พรหมจาด Date: 2015-01-10 11:22:51
   
  1.นางเน้ย พรหมจาด ความสัมพันธ์ เป็น มารดา ครับ 2.นางสำเนาว์ พรหมจาด เปลี่ยนเป็น นางขวัญเรือน พรหมจาด ความสัมพันธ์ เป็น ภรรยา ครับ 3.นายถนอมศักดิ์ พรหมจาด ความสัมพันธ์ เป็น พี่ชาย ครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-01-11 11:20:24
 
 
  ต้องยื่นหนังสือฉบับใหม่ครับ มันมีผลทางกฎหมาย


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :มานพ หัวแท้  2015-01-28 15:01:24
 
 
  ผู้รับผลประโยชน์ 1. นางรอยะ หัวแท้ ความสัมพันธ์ : มารดา ต้องการแก้ไขชื่อ จาก นางรอยะ หัวแท้ เป็น นางรอปะ หัวแท้ ให้ดำเนินการอย่างไร เนื่องจากตัวอักษรผิด


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-01-29 07:14:34
 
 
  กรณีสมาชิก มานพ หัวแท้ เดี๋ยวจะประสาน จนท.แก้ไขให้ถูกต้องครับ แต่ท่านไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้ครับ เพราะข้อมูลที่จะใช้อ้างอิงเวลามีเหตุที่จะต้องจ่ายเงินให้ผู้รับประโยชน์จริง ๆ สอ.นย.จะยึดถือตามเอกสารต้นฉบับที่เก็บไว้ที่ สนง.ครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ