การตัดเงินหลังจากที่เงินกู้งวดใหม่ออกแล้ว
Posted: รัฐนันท์ ปัญต๊ะบุตร Date: 2014-11-25 21:13:47
   
  ผมยื่นเรื่องกู้สามัญครั้งที่2ตอนเดือนกันยาแล้วได้รับเงินในวันที่12พ.ย.และเงินจำนวนนั้นได้ทำการหักล้างกับหนี้เก่าทั้งหมดเรียบร้อยแล้วแต่ทำไมวันที่รับเงินเดือนของเดือนพฤศจิกายนผมยังโดนหักเงินของหนี้ครั้งก่อนอยู่ครับ ผมมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินตรงส่วนนี้ครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2014-11-26 08:00:12
 
 
  เรื่องนี้ได้เคยอธิบายหลายครั้งแล้ว และในวันที่สมาชิกมายื่นเรื่องกู้ จนท.สินเชื่อก็จะต้องแจ้งเรื่องนี้ให้สมาชิกทราบ เพราะเป็นหลักปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าทีทุกคน จะละเลยไม่ได้ แต่ส่วนมากสมาชิกก็มักไม่ได้สนใจฟัง เรียนว่ากรณีสมาชิกกู้รีไฟแนนซ์และได้รับเงินกู้หลังวันที่ 5 ของทุกเดือนนั้น เงินกู้ตามสัญญาเดิมได้ส่งหักไปที่ ทร.แล้ว ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ ส่วนเงินกู้ใหม่ที่ได้รับ ระบบจะประมวลผลโดยนำเงินบางส่วนไปหักชำระหนี้เดิมในระบบ เงินที่เหลือก็จะจ่ายให้แก่สมาชิกไป นั่นหมายความว่าหนี้เดิมท่านได้ชำระหมดสิ้นแล้วตามที่ท่านเข้าใจนั้นถูกต้องแล้ว ส่วนเงินที่ส่งหักไปตอนต้นเดือนนั้นก็จะกลายเป็นเงินส่งหักเกิน และวิธีปฏิบัติของ สอ.นย.เงินที่ส่งหักเกินและได้รับเงินมาตอนสิ้นเดือนจะนำมาหักชำระดอกเบี้ยเงินกู้ของสัญญาใหม่ ส่วนที่เหลือจะนำมาหักเงินต้นของเงินกู้สัญญาใหม่ทั้งหมด แนวปฏิบัตินี้ถือปฏิบัติมานานแล้วครับ เพราะที่ผ่านมา สอ.นย.เคยใช้วิธีเรียกสมาชิกมารับเงินที่ส่งหักเกินนี้ แต่สมาชิกจำนวนมากไม่มารับตามกำหนดเวลา เป็นภาะรในการติดต่อสมาชิก รวมถึงสอ.นย.ต้องตั้งบัญชีเงินค้างจ่ายเป็นจำนวนมาก


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ