ขอทราบความก้าวหน้าปันผลปี 57
Posted: สุพี สาริกา Date: 2014-11-04 13:48:53
   
  เนื่องจากปัจจุบันใกล้ถีงส้นปี 2557 แล้ว อยากความคืบหน้าในการจ่ายปันผลคืนให้กับสมาชิก /จ่ายวันไหน/สามารถตรวจสอบยอดปันผลได้จากเว็บไซด์ของ สอ.นย.ได้หรือไม่ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :อำนาจ อินโพธิ์  2014-11-04 15:09:39
 
 
  อยากทราบเหมือนกันครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2014-11-04 15:38:12
 
 
  ในหลักการแล้วยอดเงินปันผลและเงินที่แน่นอนจะทราบได้หลังการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ซึ่งในปีนี้กำหนดประชุมใหญ่ใน 27 พ.ย.57 ซึ่งจะมีวาระการพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแล้วเสนอให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ และที่ประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิกประมาณ 200 คน มีอำนาจเปลี่ยนแปลงอัตรการจ่ายเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนที่คิดว่าเหมาะสมและปันธรรมกับสมาชิกทุกฝ่ายได้ แต่อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาที่ประชุมใหญ่มักจะอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ สำหรับในปีนี้การพิจารณาในชั้นของคณะกรรมการได้เสร็จสิ้นลงแล้ว โดยกำหนดเสนอให้จ่ายปันผลในอัตราร้อยละ 7.10 ของหุ้นที่สมาชิกแต่ละคนมีอยู่ในตอนสิ้นปี โดยหุ้นที่สมาชิกส่งในปีสุดท้ายคือ ปี 2557 อัตราส่วนเงินปันผลจะคิดให้ตามจำนวนเดือนที่สมาชิกส่งค่าหุ้นในแต่ละเดือน เช่นส่งค่าหุ้นสิ้นเดือน ต.ค.56 คิดให้ 11 เดือน (7.10/12*11) = 6.508 และลดลงมาจนถึงสิ้น ส.ค.57 จะคิดให้ 1 เดือน สำหรับเงินเฉลี่ยคืนนั้นเสนอจ่ายร้อยละ 12.50 ของจำนวนดอกเบี้ยรวมที่สมาชิกผู้กู้เงินจ่ายให้แก่สหกรณ์ ตัวอย่างเช่น ในปีบัญชี 2557 (ต.ค.56-ก.ย.57) ท่านจ่ายดอกเบี้ยให้สหกรณ์ 10,000 บาท ท่านจะได้รับเฉลี่ยคืน 1,250 บาท สำหรับวันจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนนั้น กำหนดไว้ต้นเดือน ธ.ค.57 ครับ และข้อมูลท่านจะสามารถเข้าไปดูได้ในระบบข้อมูลสมาชิกในเว็บไซต์ สอ.นย.สำหรับการจ่ายนั้นจะจ่ายตามที่ท่านได้แจ้งไว้กับสหกรณ์ครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :ธานินทร์ คงทวี  2014-11-05 14:02:36
 
 
  ขอแสดงความคิดเห็นบ้างนะครับ เกี่ยวกับเงินสงเคราะห์กรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต จากที่ สอ.ให้การสงเคราะห์ 2,000 บาท นั้น เป็นค่าพวงหรีด 500 บาท ปัจจุบันพวงหรีด 500 บาท ไม่ค่่อยมีแล้ว มีแต่ 800 บาท ส่วนเงินสงเคราะห์นั้น2,000 บาท ก็น้อยไปหน่อย ใส่ซองถวายพระ 1 คืน ยังไม่พอเลย และไม่อยากให้นำเงินค่าพวงหรีดรวมกับเงินสงเคราะห์ น่าจะแยกกัน อยากให้คณะกรรมการแก้ไขระเบียบนี้อีกสักฉบับนะครับ ตายครั้งเดียวนะครับ ไม่ไช่คลอดบุคร


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย :ครรชิต  สิงหนาท  2014-11-06 08:38:00
 
 
  อ่านความคิดเห็นที่3เห็นด้วยครับอนุมัติเพิ่มก็ดี จ่ายรวมไปเลยไม่ต้องแยกเป็นค่าโน่นค่านี่ งานศพค่าใช้จ่ายมันเยอะอย่าขอหลักฐานใบเสร็จค่าหรีดเลยนะครับ เอาไปจ่ายค่าข้าวต้มหมดแล้ว ให้เกียรติสมาชิกพิจารณาความเหมาะสมเองเถอะนะ คนเราตายได้หนเดียวไม่ใช่คลอดบุตรนี่นาจริงอย่างท่านว่า


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 5  
โดย :ศิริพันธ์ บุนนาค  2014-11-06 08:49:44
 
 
  เห็นด้วยกับความคิดเห็นที่3และ4อย่างยิ่งครับหลักฐานไม่ต้องใช้อะไรมากใบมรณะบัตรใบเดียวก็พอแล้ว


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 6  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2014-11-06 09:56:50
 
 
  จำนวนเงินสงเคราะห์ให้แก่สมาชิกและครอบครัวในกรณ๊ต่าง ๆ เป็นไปตามมติคณะกรรมการครับ โดยถือว่าสหกรณ์มีส่วนร่วมในการสงเคราะห์บางส่วนเท่านั้น ปัจจุบัน สอ.นย.จัดสวัสดิการรสงเคราะห์กรณีต่าง ๆ 11 สวัสดิการ ตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิต ครอบคลุมทั้งการสงเคราะห์สมาชิกเอง และบุคคลในครอบครัว เงินสงเคราะห์ที่ต้องจ่ายในแต่ละปีหลายล้านบาทครับ สำหรับการให้การสงเคราะห์กรณ๊บุคคลในครอบครัวสมาชิกเสียชีวิตนั้น สอ.นย.ได้เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ใหม่แล้วเมื่อกลางปีที่ผ่านมา โดยจะให้การสงเคราะห์เป็นสองส่วน ส่วนแรกจ่าย 1,500 เพื่อช่วยเหลือจัดการศพ ส่วนที่สองจ่ายในกรณีสมาชิกจัดพวงหรีดเารพสพในนาม สอ.นย. ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 1,000 บาท ครับ รวมจ่ายไม่เกิน 2,500 บาท ส่วนการเรียกหลักฐานต่าง ๆ นั้น ก็เพื่อให้การจ่ายเงินของสหกรณ์ เป็นไปอย่างรัดกุม ตรวจสอบได้ เพราะเราถือว่าเงินที่จ่ายไปนั้นเป็นเงินของสมาชิกส่วนรวมทั้งหมด สอ.นย.อยู่ได้ก็เพราะความเชื่อมั่นของสมาชิก ทุกอย่างต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ และผู้ตอบเองก็เชื่อว่าแม้สมาชิกบางท่านจะรู้สึกว่าไม่ได้รับความสะดวก แต่ก็คงไม่เหลือบ่ากว่าแรงที่จะนำหลักฐานต่าง ๆ มาแนบกับคำขอรับสวัสดิการครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ