ใช้หุ้นชำระเงินกู้
Posted: เกรียงศักดิ์ พรหมรักษ์ Date: 2014-10-21 18:59:59
   
  ถ้ามูลค่าหุ้นมีมากกว่าหนี้เงินกู้สามัญจะหักหุ้นชำระหนี้ได้ไหมครับหรือต้องลาออกอย่างเดียวครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2014-10-22 07:18:32
 
 
  ตามกฎหมาย หุ้นถือว่าเป็นทุนของสหกรณ์ สมาชิกจะไม่สามารถใช้สิทธิเรียกร้องต่อเงินค่าหุ้นได้ ยกเว้นลาออกครับ จึงจะสามารถนำเอาหุ้นมาหักกลบหนี้สินได้ครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ