ถามเรื่องเงินทุนเรือนหุ้น...ที่ส่งไป
Posted: สรวิศ  พุ่มจันทร์ Date: 2014-09-17 14:31:56
   
  สมมุติว่า..สมาชิกส่งเงินทุนเรือนหุ้นไปแล้ว 100 งวด เป็นเงิน 100,000 บาท และไม่ได้กู้เงิน สอ.นย.เลยสักรายการเดียว...อยากทราบว่า..เงินทุนเรือนหุ้นของสมาชิกที่ส่งไปนี้จะได้รับคืนต่อเมื่อ 1. ลาออก 2. สมาชิกเสียชีวิต....ใช่หรือเปล่าครับ...และข้อที่ว่าสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์กรณีสมาชิกเสียชีวิต ที่ว่าเป็นสมาชิกเกิน 13 ปีขึ้นไปแล้ว ได้รับเงินสวัสดิการปีละ 5,000 บาทแต่ไม่เกิน 100,000 บาท เรื่องนี้เป็นเงินตัวเดียวกับข้อ 2. (เงินทุนเรือนหุ้นที่ส่งมา)หรือเปล่าครับ หรือเป็นเงินอีกส่วนหนึ่งในกรณีสมาชิกเสียชีวิตจะได้รับ จะไม่เกี่ยวกันกับเงินทุนเรือนหุ้น...ขออภัยครับถามยาวไปหน่อย...ขอบคุณครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2014-09-17 15:59:24
 
 
  คำถามที่ 1 ใช่ครับ ได้รับเมื่อตาย ลาออก คำถามที่ 2 เงินหุ้นกับเงินสวัสดิการเป็นคนละส่วนกัน หุ้นเป็นเงินที่ท่านสะสมเอง ส่วนสวัสดิการเป็นเงินที่สหกรณ์จ่ายให้สมาชิกในกรณีต่างๆ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ