การใช้คืนเงินกู้
Posted: สมบูรณ์ เจียรนัยตระกูล Date: 2014-08-22 10:08:03
   
  ตอนนี้ผมมียอดหนี้กู้สามัญจำนวน 123,811 บ.เหลืองวดส่งอีก 13 งวด ถ้าต้องการโละหนี้จะต้องจ่ายตอนนี้เท่าไหร่ หรือจะใช้ทุนเรือนหุ้นโปะได้ไหม มีอยู่ 1.6 แสนกว่า กรุณาชี้แจง ขอบคุณ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2014-08-23 08:01:19
 
 
  ต้องมาติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนหุ้นครับ ในการคำนวณยอดชำระหนี้จะรวมถึงดอกเบี้ยที่ท่านสมาชิกจะต้องจ่ายด้วยครับว่า ณ วันที่ท่านมาจ่ายมีดอกเบี้ยที่จะต้องคำนวณกี่วันนับจากวันสิ้นเดือน ส่วนการนำหุ้นมาหักกลบนั้นสามารถทำได้ในกรณีที่ท่านจะลาออกจากการเป็นสมาชิก และจะต้องไม่มีภาระค้ำประกันครับ แต่โดยส่วนตัวแล้วไม่แนะนำเว้นแต่ท่านมีเหตุผลอื่นที่มีความจำเป็นจริง ๆ ครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :สมบูรณ์ เจียรนัยตระกูล  2014-08-28 13:56:42
 
 
  ขอบคุณที่กรุณาชี้แจงและแนะนำ ผมเข้าใจว่าผู้ตอบเป็น จนท.ของ สอ.นย.ถ้าจะให้ดีน่าจะส่งเรื่องให้ฝ่ายทะเบียนทะเบียนหุ้นเป็นผู้ตอบเลยจะสะดวกกว่า เพราะรายละเอียดที่ผมแจ้งน่าจะคำนวณได้ หรือไม่สามารถเผยแพร่ได้กรุณาชี้แจง จะได้ชื่อว่า One stop service. ขอบคุณ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2014-08-29 08:29:35
 
 
  สาเหตุที่ไม่ได้ส่งไปให้ จนท.ตอบเพราะการคำนวณยอดเงินที่จะต้องชำระจะต้องมีข้อมูลพอสมควร ซึ่งจะต้องคุยกันโดยตรง เช่น สมาชิกจะมาชำระวันไหน ให้คำนวณถึงวันไหน วิธีการชำระจะมาชำระด้วยตนเองหรือ โอนมาชำระ เพราะบางครั้ง เมื่อคำนวณให้แล้วแต่สมาชิกไม่ได้ชำระตามวันที่คำนวณให้ แต่อาจมีข้อขัดข้องที่ทำให้ชำระล่าช้า ยอดที่ต้องชำระก็จะเปลี่ยนไปครับ ในหน้ากระดานถามตอบนี้ โดยปกติผมจะเป็นผู้ตอบในภาพรวม โดยจะหาข้อมูลจาก จนท.ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะกระทำในช่วงที่ว่างเว้นจากงานประจำ หรือวันหยุด ส่วนเจ้าหน้าที่ท่านอื่นนั้นปกติจะไม่ได้เข้ามาตอบครับเพราะจะต้องทำงานให้บริการสมาชิกหน้าเคาน์เตอร์ ไม่ได้เข้าระบบอินเตอร์เน็ตครับ หากท่านต้องการข้อมูลยอดเงินที่แน่นอนรบกวนโทรสอบถาม Tel : 038-308309 ภายใน โทร.61047-8 Mobile : 085-9701274,084-1430974 ต่อ 41-45 เป็นหมายเลขภายในของ จนท.ทะเบียนหุ้นครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย :สมบูรณ์ เจียรนัยตระกูล  2014-09-05 10:42:04
 
 
  ขอคุณที่กรุณาชี้แจง ผมได้ไปติดต่อด้วยตนเองแล้ว ได้รับคำตอบเป็นที่เข้าใจแล้ว ขอบคุณอีกครั้ง เมื่อไหร่ระบบ ATM จะได้ใช้ จะเป็นอีกบริการหนึ่งซึ่งได้ชื่อว่า One stop service.


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 5  
โดย :สมบูรณ์ เจียรนัยตระกูล  2014-09-05 10:59:25
 
 
  คำถาม ตอนนี้สลิปอยู่ที่กระบี่ จะกู้ฉุกเฉินได้ไหม ทำอย่างไร


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 6  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2014-09-05 15:52:15
 
 
  การกู้เงินทุกประเภท ผู้กู้ต้องใช้สลิปเงินเดือนหรือใบจ่ายเงินเดือนฉบับจริงเท่านั้นครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ