การถอนหุ้น
Posted: ชัยวัทน์ พรหมสวัสดิ์ Date: 2024-03-02 13:23:18
   
  สามารถถอนหุ้นได้ในกรณีใดบ้างครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ภาพพจน์ ภูรีโรจน์  2024-03-07 15:26:38
 
 
  ชัยวัทน์ พรหมสวัสดิ์ การถอนหุ้นสามารถทำได้กรณีเดียวคือ พ้นสภาพการเป็นสมาชิก ไม่ว่าจะด้วยการลาออกจากการเป็นสมาชิก สอ.นย. หรือเสียชีวิตฯ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้สมาชิกเสียสิทธิ์ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการกู้ ฝากเงินฯ หรือรับสวัสดิการ สอ.นย. ขอแนะนำว่าหากสมาชิกมีความจำเป็นต้องใช้เงินฯ สมาชิกสามารถยื่นกู้ฯ ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นได้ครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ